پردیس سینما گالری ملت
دوشنبه، 28 آبان 1397


اخبار پردیس سینمایی ملت


چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت ابوالمعالی بیدل دهلوی یکشنبه 3 بهمن در پردیس ملت

 چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی با حضور دبیر کنگره بین المللی عرس بیدل، اعضای کنگره و رییس و معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، یکشنبه 3 بهمن ماه در پردیس ملت برگزار شد

عکاس: حمید فروغی

تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .