پردیس سینما گالری ملت
جمعه، 4 خرداد 1397

فیلم : فیلشاه (انیمیشن)

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1397/03/04

14:30
قابل خرید
18:30
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .