پردیس سینما گالري ملت
جمعه، 24 آبان 1398

فیلم : مطرب

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1398/08/24

00:40 (بامداد)
عدم امکان خرید
14:15
عدم امکان خرید
16:30
عدم امکان خرید
18:40
عدم امکان خرید
19:50
عدم امکان خرید
20:50
عدم امکان خرید
21:50
عدم امکان خرید
23:00
قابل خرید
23:59
قابل خرید

شنبه 1398/08/25

14:15
قابل خرید
16:30
قابل خرید
18:40
قابل خرید
19:50
قابل خرید
20:50
قابل خرید
21:50
قابل خرید
23:00
قابل خرید
23:59
قابل خرید

يکشنبه 1398/08/26

14:15
قابل خرید
16:30
قابل خرید
18:40
قابل خرید
19:50
قابل خرید
20:50
قابل خرید
21:50
قابل خرید
23:00
قابل خرید
23:59
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .