پردیس سینما گالري ملت
یکشنبه، 28 مهر 1398

فیلم : شاه کش

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

يکشنبه 1398/07/28

16:20
عدم امکان خرید
19:35
عدم امکان خرید
21:10
عدم امکان خرید

دوشنبه 1398/07/29

16:20
قابل خرید
17:50
قابل خرید
19:35
قابل خرید
21:10
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه پارکینگ در محل پردیس ملت دریافت می شود.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .