پردیس سینما گالري ملت
سه شنبه، 26 شهریور 1398

فیلم : شکستن همزمان بیست استخوان

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سه شنبه 1398/06/26

12:50
عدم امکان خرید
13:50
عدم امکان خرید
17:30
عدم امکان خرید
21:20
عدم امکان خرید

چهارشنبه 1398/06/27

14:00
قابل خرید
17:35
قابل خرید
21:10
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه پارکینگ در محل پردیس ملت دریافت می شود.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .