پردیس سینما گالری ملت
سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398

فیلم : متری شیش و نیم

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سه شنبه 1398/02/03

12:15
عدم امکان خرید
14:45
عدم امکان خرید
17:15
عدم امکان خرید
19:45
عدم امکان خرید
20:45
عدم امکان خرید
23:45
عدم امکان خرید

چهارشنبه 1398/02/04

14:45
قابل خرید
17:15
قابل خرید
19:45
قابل خرید
20:45
قابل خرید
22:45
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

** توجه! تا اطلاع ثانوی امکان خرید پارکینگ وجود ندارد..


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .