پردیس سینما گالري ملت
یکشنبه، 28 مهر 1398

فیلم : ماجرای نیمروز 2: رد خون

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

يکشنبه 1398/07/28

14:00
عدم امکان خرید
16:25
عدم امکان خرید
18:50
عدم امکان خرید
21:15
عدم امکان خرید
23:40
قابل خرید

دوشنبه 1398/07/29

14:00
قابل خرید
16:25
قابل خرید
18:50
قابل خرید
21:15
قابل خرید
23:40
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه پارکینگ در محل پردیس ملت دریافت می شود.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .