پردیس سینما گالري ملت




یکشنبه، 28 مهر 1398

فیلم : درخونگاه

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

يکشنبه 1398/07/28

16:00
عدم امکان خرید
19:45
عدم امکان خرید
21:45
عدم امکان خرید
23:59
قابل خرید

دوشنبه 1398/07/29

16:00
قابل خرید
19:45
قابل خرید
21:45
قابل خرید
23:45
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه پارکینگ در محل پردیس ملت دریافت می شود.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .