پردیس سینما گالري ملت
یکشنبه، 28 مهر 1398

فیلم : مسخره باز

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

يکشنبه 1398/07/28

14:00
عدم امکان خرید
15:55
عدم امکان خرید
18:10
عدم امکان خرید
19:50
عدم امکان خرید
21:55
عدم امکان خرید
23:59
قابل خرید

دوشنبه 1398/07/29

14:00
قابل خرید
15:55
قابل خرید
18:10
قابل خرید
19:50
قابل خرید
21:55
قابل خرید
23:59
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه پارکینگ در محل پردیس ملت دریافت می شود.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .