پردیس سینما گالری ملت
چهار شنبه، 7 فرودرین 1398

فیلم : رحمان 1400

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

چهارشنبه 1398/01/07

01:00 (بامداد)
عدم امکان خرید
12:15
قابل خرید
14:30
قابل خرید
16:45
قابل خرید
19:00
قابل خرید
21:30
قابل خرید
23:59
قابل خرید

پنجشنبه 1398/01/08

12:15
قابل خرید
14:30
قابل خرید
16:45
قابل خرید
19:00
قابل خرید
21:30
قابل خرید
23:59
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

** توجه! تا اطلاع ثانوی امکان خرید پارکینگ وجود ندارد..


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .