پردیس سینما گالری ملت
چهار شنبه، 7 فرودرین 1398

فیلم : چهار انگشت

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

چهارشنبه 1398/01/07

14:00
قابل خرید
18:00
قابل خرید
20:15
قابل خرید
22:45
قابل خرید

پنجشنبه 1398/01/08

14:00
قابل خرید
18:00
قابل خرید
20:15
قابل خرید
22:45
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

** توجه! تا اطلاع ثانوی امکان خرید پارکینگ وجود ندارد..


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .