پردیس سینما گالری ملت
شنبه، 29 دی 1397

فیلم : درساژ

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

شنبه 1397/10/29

17:00
قابل خرید
19:00
قابل خرید
21:00
قابل خرید
23:00
قابل خرید

يکشنبه 1397/10/30

18:30
قابل خرید
20:30
قابل خرید
22:30
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .