پردیس سینما گالری ملت
شنبه، 29 دی 1397

فیلم : قانون مورفی

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

شنبه 1397/10/29

09:30
عدم امکان خرید
12:00
عدم امکان خرید
13:00
عدم امکان خرید
14:00
عدم امکان خرید
15:00
قابل خرید
16:00
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .