پردیس سینما گالري ملت
چهار شنبه، 9 آذر 1401

پردیس راگا 

پردیس سینمایی راگا

 آدرس:شهر ری-اتوبان شهید آوینی-خیابان کریمی شیرازی-جنب فروشگاه شهروند-تلفن 55907070

55933251

این پردیس سینمایی متعلق به شهرداری تهران و با مدیریت موسسه تصویر شهر است. این پردیس دارای 3 سالن سینما می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .