پردیس سینما گالری ملت
شنبه، 1 اردیبهشت 1397

فیلم : مصادره

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

شنبه 1397/02/01

00:30 (بامداد)
عدم امکان خرید
11:30
قابل خرید
13:30
قابل خرید
15:30
قابل خرید
19:30
قابل خرید
21:45
قابل خرید

يکشنبه 1397/02/02

00:30 (بامداد)
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .