پردیس سینما گالری ملت




چهار شنبه، 2 اسفند 1396

فیلم : اسرافیل

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

چهارشنبه 1396/12/02

10:15
عدم امکان خرید
12:45
عدم امکان خرید
13:45
عدم امکان خرید
17:30
قابل خرید
19:00
قابل خرید
21:15
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .