پردیس سینما گالری ملت
سه شنبه، 21 آذر 1396

فیلم : آینه بغل

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سه شنبه 1396/09/21

11:00
پایان مهلت خرید
13:00
پایان مهلت خرید
15:00
پایان مهلت خرید
17:15
تکمیل شده
19:30
تکمیل شده
21:45
تکمیل شده
23:59
تکمیل شده

چهارشنبه 1396/09/22

00:15 بامداد
قابل خرید
13:00
قابل خرید
15:15
قابل خرید
18:00
قابل خرید
21:45
قابل خرید
23:59
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .