پردیس سینما گالری ملت
سه شنبه، 21 آذر 1396

فیلم : صفر تا سکو

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

سه شنبه 1396/09/21

10:00
پایان مهلت خرید
14:00
پایان مهلت خرید
20:15
قابل خرید

چهارشنبه 1396/09/22

10:30
قابل خرید
14:00
تکمیل شده
19:30
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .