پردیس سینما گالری ملت
چهار شنبه، 1 آذر 1396

فیلم : خفه گی

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

چهارشنبه 1396/09/01

13:15
پایان مهلت خرید
17:30
پایان مهلت خرید
21:45
قابل خرید
23:59
قابل خرید

پنجشنبه 1396/09/02

13:00
قابل خرید
17:15
قابل خرید
21:45
قابل خرید
23:59
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .